Wystąpienia i publikacje

Uczestniczyłem wielokrotnie w kongresach w charakterze wykładowcy organizowanych przez:

Artykuły

Niektóre tytuły, w których zamieszczane były autorskie teksty merytoryczne: